Home ABOUT US Contact Us
Amy Wang

Address: PKU Biopark, No.80 Jinshang Road, Xiamen, Fujian, 361009,China

Postcode: 361009

E-mail: amy.wang@bioway-pku.com

Website: www.biohygene.com